Mesajul Pãstorului...

 


 

 

 

 Pastor,

 Andrei Balulescu...

 

 

vIN-O, DOAMNE ISUSE!...

Articol preluat din "Programa Bisericii" - August, 2019

Privind în jur la evenimentele actuale care se petrec și observând climatul vremii în care trăim, putem recunoaște cu certitudine că Domnul Isus este aproape. Însuși Domnul ne înștiința, că atunci când se vor vedea împlinite semnele vremurilor, venirea Sa va fi ”aproape, este chiar la uși” (Matei 24:33). Totodată, cu privire la reîntoarcerea Sa, a vorbit însuși Domnul către ucenici spunând: ”Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” (Ioan 14:2-3). De asemnea, în Cartea Apocalipsa, Domnul Isus folosește de patru ori expresia ”Eu vin curând” (Apocalipsa 3:11, Apocalipsa 22:7, Apoc 22:12, și Apocalipsa 22:20).

Pentru biserica primară, dorința reîntâlnirii cu Domnul a fost atât de mare, încât în momentul înălțării Domnului Isus la cer, ucenicii au rămas cu ochii pironiți spre cer așteptând revenirea Lui iminentă (Fapte 1:11).

Pentru biserica contemporană, așteptarea revenirii Domnului Isus, de multe ori poate fi umbrită de alergarea de zi cu zi, de dorințele de viitor și de îngrijorările vieții. În acest sens, suntem chemați la o stare de veghe, știind că venirea Domnului este foarte aproape. Aceasta se poate menține prin trei lucrări:

1) Participarea la Cina Domnului – Apostolul Pavel ne învață că ori de câte ori stăm la masă cu Domnul, noi ”vestim moartea Domnului până va veni El.” (1 Corinteni 11:26);

2) Păstrarea unui comportament creștinesc – Apostolul Petru ne îndeamnă la a avea o ”purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu” (2 Petru 3:11-12);

3) Perseverența în Cuvântul Domnului – promisiunile cu privire la întoarcerea Sa, raiul Său, și fericita noastră nădejde se găsesc în Sfântul Cuvânt, promisiuni care sunt adeverite de însuși Domnul Isus, care ne spune ”Eu vin curând” (Apocalipsa 22:20).

Iubită adunare a Domnului, recunoscând semnele vremurilor, ascultând îndemnul Duhului Sfânt de a ne pregăti, și păstrând promisiunea Domnului Isus că ”vine curând”, ne rămâne si nouă doar să spunem ca apostolul Ioan – ”Amin! Vino, Doamne Isuse!”

Andrei Bălulescu                                                                                                                                       

 

SPERANȚA ÎN MIJLOCUL CRIZEI...

Articol preluat din "Programa Bisericii" - Iulie, 2019

Momentele de criză au capacitatea să ne sperie, să ne înspăimânte și să ne limiteze vizibilitatea asupra realității ce ne stă în față. Dicționarul explicativ al limbii Române definește criza ca ”un moment critic ce precede o schimbare bruscă”. În capacitatea noastră de oameni limitați în timp și spațiu, planul de vedere asupra viitorului ne este limitat la sincerele dorințe bune ce le avem pentru ziua de mâine. În schimb, suveranitatea lui Dumnezeu depășește cu mult înțelegerea noastră temporară a lucrurilor.

În zilele ce au trecut, biserica și comunitatea noastră a fost puternic marcată de trecerea din viață a Pastorului Cornel Bîrsan, situație ce s-a dovedit a fi un moment de criză prin definiție. Pastorul Bîrsan a fost un slujitor devotat al evangheliei, om puternic în rugăciune și un model demn de urmat pe calea Domnului. Desigur, multe întrebări s-au ridicat la nivelul gândurilor noastre în aceste zile, cu privire la trecerea dânsului din viață! Ne rămân amintiri vii cu el în minte, împreună cu momente deosebite ce au modelat viața noastră spirituală – nopți de veghe, părtășii de învățătură și conferințe frumoase.

Dar cu trecerea din viață a Pastorului Cornel Bîrsan, afirmăm cu tărie că nu a trecut și speranța cu nădejdea noastră de viitor! Domnul ne învață prin apostolul Pavel, că privind la astfel de eroi ai credinței nu putem face decât să le urmăm credința – ”Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa!”(Evrei 13:7). De fapt, prin plecarea Pastorului Cornel Bîrsan, Domnul ne îndeamnă și ne îndrumă cât mai vădit la a ne pune viața în rânduială, și la a fi gata pentru întâlnirea cu El în orice moment.

Privind la lucrarea bisericii, putem înfrunta gândurile de temere cu privire la viitorul nostru bazându-ne pe trei principii:

Domnul este marele păstor al oilor (Evrei 13:20) – pe când El cheamă oameni în slujire și îi înzestrează cu daruri divine să fie ”împreună lucrători cu Dumnezeu” (1 Corinteni 3:9), continuitatea slujirii unei biserici depinde în totalitate de Marele nostru Păstor, Domnul Isus!

 Domnul își duce la bun sfârșit lucrarea (Filipeni 1:6) – promisiunile Domnului pentru biserica locală își vor vedea împlinirea, deoarece în El nu este schimbare (Iacov 1:17), și pentru că El veghează asupra Cuvântului Său să își vadă împlinirea (Ieremia 1:12).

Domnul ne-a trasat cărarea prin înaintașii noștri (Filipeni 4:9) – dându-se pildă turmei, și lăsând urme demne de urmat, Pastorul Bîrsan și înaintașii noștri ne-au arătat calea pocăinței pe care dacă o vom urma, vom avea un sfârșit și o răsplată asemenea lor (Filipeni 3:17-21).

Așadar, iubită adunare a Domnului, în zilele aceste de doliu, inimile noastre sunt alături de familia Bîrsan, cu sprijin în post și rugăciune! Dar, ca Elisei odinioară, noi ne rugăm ca Domnul să ne deschidă ochii și să vedem oștirea cerească, gata să apere lucrarea Domnului; iar în criză, nu disperăm, ci nădăjduim în cel ce ne-a chemat la oaste! Nu uitați, iubiți frați și surori: Domnul este păstorul nostru, nu vom duce lipsă de nimic!

Andrei Bălulescu