Mesajul Pãstorului...

 

 

Familia — mai mult ca oricând...

Articol preluat din "Programa Bisericii" - August, 2018

Slujitorul lui Dumnezeu, Neemia, a cerut oamenilor din vremea lui următoarele: «Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre!» (Neemia 4:14). Au fost, sunt, și vor fi crize în viața familiilor care l-au ales pe Domnul ca stăpân al lor. Veștile înspăimântătoare pot aduce reale nenorociri în viața acestor familii. Dacă am fi singuri în fața lor, ne-am îngrozi și chiar am capitula în fața puterii celui rău și a unei lumi stricate care încearcă să ne prezinte stilul ei de viață ca fiind unul normal. Nu avem cunoștințe că ar mai fi fost întâlnită în viața noastră, a părinților și a bunicilor noștri, o asemenea stricăciune ca cea care a cuprins popoarele lumii în vremea aceasta.. Omenește vorbind există o frică ce poate cuprinde inimile tuturor. Însă, nu trebuie uitat faptul că noi nu suntem singuri în această lume. Domnul Isus a zis chiar după înviere: «Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ...Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului." Amin.» (Matei 28:18,20). Mai mult ca cei din vremea lui Neemia, noi trebuie să ne aducem aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților și tot El ne-a dat făgăduința că este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Prin urmare, noi nu vom lupta singuri, ci vom fi sprijiniți de Cel care va lupta pentru noi - citește Neemia 4:20b. Este timpul trezirii pentru orice familie din comunitatea noastră, și bine facem dacă așezăm accentul pe lupta pentru supraviețuirea spirituală a familiei mai mult decât pentru a aduna valori materiale, bănești. Vă îndemn să nu uitați postul și rugăciunea din ziua de marți, nu uitați adunarea de joi, și nici întrunirile din ziua Domnului, duminica. Veniți să ne pregătim, să ne încurajăm, și să luptăm împreună pentru familiile noastre. Nu vrem să ne prindă nepregătiți, atacurile societății lumești, păcătoase. Lupta noastră nu constă în a ieși la proteste în stradă și în fața oamenilor politici. Oricum, lor nu le pasă de noi. Cu toții am înțeles că este o mare preocupare din partea societății lumești în a ne învăța copii în mod greșit și din cale afară de păcătos. Modul de viață pe care ei îl numesc progresist, ar dori să primeze princiipilor morale, tradiționale și învățăturii creștine. Cunoaștem faptul că Dumnezeu a rânduit copiii să se nască în familii, și de micuți sunt în mâinile și responsabilitatea noastră. A lupta înseamnă să trăim frumos și creștinește în fața lor în toate zilele vieții noastre și să-i învățăm ce este bine și frumos. Domnul îl apreciază pe Avram zicând: «Căci Avraam va ajunge negreșit un neam mare și puternic, și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină Calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit» (Geneza 18:18-19).

Rugăciunea din familie, făcută de părinți mai întâi, și apoi împreună cu copii, este o puternică bază pentru lupta noastră. Mântuitorul zice: “Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor." (Matei 18:19,20). Cine se poate ruga mai puternic și profund pentru copiii lor, dacă nu părinții? Copiii împreună cu părinții trebuie să fie părtași la jertfa de rugăciune adusă de familie. Socotim un mare har faptul de a ne ruga împreună în adunare. Venind aici, am văzut pe Domnul care adesea ne-a încurajat prin mesajele profetice și prin Cuvântul predicat. Numai luptând vom birui. Cine nu se înrolează în luptă poate deveni ostatic, el și toată casa lui. Pavel cere în Romani 15:30: Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine”.

La final, ne dorim să putem zice ca apostolul Pavel: “M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în "ziua aceea" Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Timotei 4:7).

 

 

 

 

 Pastor,

 Corneliu Bîrsan...

 

                        Pentru a citii mai multe articole din ciclul "Mesajul Păstorului " vă rugăm să faceți click pe săgeată