Mesajul Pãstorului...

 

 

SPERANȚA ÎN MIJLOCUL CRIZEI...

Articol preluat din "Programa Bisericii" - Iulie, 2019

Momentele de criză au capacitatea să ne sperie, să ne înspăimânte și să ne limiteze vizibilitatea asupra realității ce ne stă în față. Dicționarul explicativ al limbii Române definește criza ca ”un moment critic ce precede o schimbare bruscă”. În capacitatea noastră de oameni limitați în timp și spațiu, planul de vedere asupra viitorului ne este limitat la sincerele dorințe bune ce le avem pentru ziua de mâine. În schimb, suveranitatea lui Dumnezeu depășește cu mult înțelegerea noastră temporară a lucrurilor.

În zilele ce au trecut, biserica și comunitatea noastră a fost puternic marcată de trecerea din viață a Pastorului Cornel Bîrsan, situație ce s-a dovedit a fi un moment de criză prin definiție. Pastorul Bîrsan a fost un slujitor devotat al evangheliei, om puternic în rugăciune și un model demn de urmat pe calea Domnului. Desigur, multe întrebări s-au ridicat la nivelul gândurilor noastre în aceste zile, cu privire la trecerea dânsului din viață! Ne rămân amintiri vii cu el în minte, împreună cu momente deosebite ce au modelat viața noastră spirituală – nopți de veghe, părtășii de învățătură și conferințe frumoase.

Dar cu trecerea din viață a Pastorului Cornel Bîrsan, afirmăm cu tărie că nu a trecut și speranța cu nădejdea noastră de viitor! Domnul ne învață prin apostolul Pavel, că privind la astfel de eroi ai credinței nu putem face decât să le urmăm credința – ”Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa!”(Evrei 13:7). De fapt, prin plecarea Pastorului Cornel Bîrsan, Domnul ne îndeamnă și ne îndrumă cât mai vădit la a ne pune viața în rânduială, și la a fi gata pentru întâlnirea cu El în orice moment.

Privind la lucrarea bisericii, putem înfrunta gândurile de temere cu privire la viitorul nostru bazându-ne pe trei principii:

Domnul este marele păstor al oilor (Evrei 13:20) – pe când El cheamă oameni în slujire și îi înzestrează cu daruri divine să fie ”împreună lucrători cu Dumnezeu” (1 Corinteni 3:9), continuitatea slujirii unei biserici depinde în totalitate de Marele nostru Păstor, Domnul Isus!

 Domnul își duce la bun sfârșit lucrarea (Filipeni 1:6) – promisiunile Domnului pentru biserica locală își vor vedea împlinirea, deoarece în El nu este schimbare (Iacov 1:17), și pentru că El veghează asupra Cuvântului Său să își vadă împlinirea (Ieremia 1:12).

Domnul ne-a trasat cărarea prin înaintașii noștri (Filipeni 4:9) – dându-se pildă turmei, și lăsând urme demne de urmat, Pastorul Bîrsan și înaintașii noștri ne-au arătat calea pocăinței pe care dacă o vom urma, vom avea un sfârșit și o răsplată asemenea lor (Filipeni 3:17-21).

Așadar, iubită adunare a Domnului, în zilele aceste de doliu, inimile noastre sunt alături de familia Bîrsan, cu sprijin în post și rugăciune! Dar, ca Elisei odinioară, noi ne rugăm ca Domnul să ne deschidă ochii și să vedem oștirea cerească, gata să apere lucrarea Domnului; iar în criză, nu disperăm, ci nădăjduim în cel ce ne-a chemat la oaste! Nu uitați, iubiți frați și surori: Domnul este păstorul nostru, nu vom duce lipsă de nimic!

 

 

 

 Pastor,

 Andrei Balulescu...

 

Pentru a citii articolele din ciclul "Mesajul Păstorului " , "IN MEMORIAM" PASTOR CORNELIU BÎRSAN vă rugăm să faceți click pe săgeată