Mesajul Pãstorului...

 

 

cunoașterea lui dumnezeu...

Articol preluat din "Programa Bisericii" - Septembrie, 2018

Apostolul Pavel predica în Atena: “El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului; le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.” (Fapte 17:26,27).

A căuta pe Domnul pentru a-L cunoaște a fost dorința multor oameni ce au trăit pe pământ, dar și cerința din partea Domnului revelată nouă. În Osea 6:3a scrie: “Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul!”, apoi in versetul 6 ni se spune: “Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot!”. Știind ce valoare are cunoașterea Domnului, însuși Domnul Isus s-a exprimat rugându-se: “Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.”, (Ioan 17:3). Mulțumim bunului Dumnezeu că noi, oamenii, am fost înzestrați cu rațiune, emoții, sentimente și cu grai articulat. Dumnezeu ne-a dat harul să-L cunoaștem și să fim interesați în cunoașterea Sa. Cunoașterea poate fi una superficială sau una profundă. De noi depinde în mare parte cât de silitori suntem și cât de mult ne dorim a-L cunoaște cu adevărat. Apostolul Pavel a identificat în biserica din Corint anumite persoane care nu cunoașteau pe Domnul. El zice: “Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu: spre rușinea voastră o spun.”, (1 Corinteni15:34). În ce privește dorința apostolului Pavel de al cunoaște pe Domnul, ni se relatează în Filipeni 3:7-11 “Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți.”

Este necesar pentru fiecare credincios să fie doritor în a-L cunoaște pe Domnul într-un mod profund și adevărat. Aceasta este posibil astfel:

a) Prin pocăință și credință. Citirea, ascultarea și cercetarea Sfintei Scripturi ne va dărui cunoașterea Lui, cât și credință. “Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.”, (Romani 10:17).

b) O atitudine smerită, și rugăciune în vederea primirii descoperii Sale. “Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui”, (Efeseni 1:17).

c) Umblarea împreună cu El ne va ajuta să cunoaștem cât de puternic și măreț este El. “I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: "Cine este Acesta de Îl ascultă chiar și vântul și marea?", (Marcu 4:41). Dacă ne silim în a-L cunoaște cu adevărat, noi avem mari beneficii precum:

1.viata veșnică, viața care începe aici și trece peste moarte;

2.ocrotire și protecție "Fiindcă Mă iubește - zice Domnul - de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.”, (Psalmul 91:14,15);

3.Călăuzire prin glas divin “Portarul îi deschide, și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume, și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor; și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.", (Ioan 10:3-5);

4.Înmulțirea harului și a păcii “Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos!”, (2 Petru 1:2);

5.O relație de dragoste profundă “Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare; te voi logodi cu Mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul!”, (Osea 2:19-10). “Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.”, (2 Corinteni 11:2). “Să ne bucurăm, să ne înveselim și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit.”, (Apocalipsa 19:7).

Merită cu adevărat să ne străduim în a-L cunoaște pe Domnul!

 

 

 

 

 Pastor,

 Corneliu Bîrsan...

 

                        Pentru a citii mai multe articole din ciclul "Mesajul Păstorului " vă rugăm să faceți click pe săgeată