Mesajul Pãstorului...

 

 

importanța trăirii în ascultare de duhul sfânt...

Articol preluat din "Programa Bisericii" - Martie, 2018

Trebuie știut faptul că Dumnezeu nu lasă pe Duhul Sfânt să locuiască în inima unui om neascultător. “Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.", Fapte 5:32. Odată a vorbit Domnul prin Samuel, către regele Saul: «Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atat de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimi.», 1 Samuel 15:22,23.

Ascultarea în urma căreia am primit îndurarea Domnului, trebuie păstrată în noi tot timpul. Ea este și o posibilitate de control personal pentru fiecare din noi față de Domnul, și în același timp, față de biserica Sa. Apostolul Ioan zice: «Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și duhul rătăcirii. », 1Ioan 4:6. Rămânerea în ascultare, este confirmată de prezența Duhului Său în noi. «Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.», 1Ioan 4:13. Trăirea în ascultare de Duhul Sfânt nu se realizează printr-o poruncă drastică și greu de a putea fi îndeplinită. Duhul Sfânt nu stăpânește peste noi în chip brutal, și nu ne oprește într-un mod autoritar în a nu face ceva rău. El intră în viața noastră prin pocăință și nașterea din nou. «El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru.» - Tit 3:5,6. Umplerea vaselor noastre cu Duhul Sfânt, are loc prima dată la botezul cu Duhul Sfânt, și apoi, în mod repetat ori de câte ori este nevoie. «Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.» - Fapte 2:4. «După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.» - Fapte 4:31. Apostolul Pavel chiar poruncește celor din Efes, cât și nouă astăzi, să fim plini de Duhul Sfânt în mod permanent. «Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh.» - Efeseni 5:18. Duhul luminează mintea și ne îndrumă spre ceea ce trebuie făcut. «Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor.» - Romani 9:1. El vorbește inimii omului direct prin șoapte sau îndemnuri. «Inima îmi zice din partea Ta: "Caută fața Mea!" Și fața Ta, Doamne, o caut!» - Psalmul 27:8. Cu cât suntem mai linistiți în inimile și-n cugetele noastre, practicând ascultarea de El, cu atât dezvoltăm mai mult trăirea în Duhul.

În epistola către Galateni, apostolul Pavel zice: «umblați cârmuiți (călăuziți) de Duhul.» Galateni 5:16. Este o luptă în propia noastră persoană în ce privește ascultarea de Duhul, sau de poftele firii pământești. În Galateni 5:18 ni se zice că dacă suntem călăuziți de Duhul, avem libertate în a face tot cei mai bun și frumos pentru Domnul. Noi putem arăta interes în a trăi ascultând de Duhul, sau nu. Depinde de noi ce alegere vom face. Consecințele vin ulterior. «Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.» - Romani 8:6. Este greșit modul de a crede că umplerea sau botezul cu Duhul Sfânt este punctul culminant în ce privește relația cu El. Odată ce suntem botezați, Duhul Sfânt dorește să lucreze la maturizarea noastră în ce privește trăirea cu Dumnezeu, cât și înfăptuirea lucrării Sale în noi și cu noi. «Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.» - Romani 8:14. Înțelept este pentru noi să umblăm în călăuzirea și ascultarea Duhului Sfânt pentru că astfel păstrăm vie relația noastră de copii cu Tatăl nostru ceresc, și suntem eficienți acolo unde el vrea să ne folosească slujindu-I după voia Sa. Ascultarea rămâne o trăsătură de mare valoare, ce dă siguranță omului în timpul trăirii sale pământești. «Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur, dar, de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele, și proști în ce privește răul.» - Romani 8:16.

 

 

 

 

 Pastor,

 Corneliu Bîrsan...

 

                        Pentru a citii mai multe articole din ciclul "Mesajul Păstorului " vă rugăm să faceți click pe săgeată