Mesajul Pãstorului...

 

 

fiul tatăluI ceresc...

Articol preluat din "Programa Bisericii" - Decembrie, 2018

Astronautul Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Lună, a scris replica: "Este un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire" - după cum susține fratele său. Acesta a devenit cel mai faimos citat din istoria zborului spațial. Însă Evanghelistul Billy Graham, a afirmat că cel mai important pas făcut vreodată pentru omenire a fost atunci când Fiul Tatălui Ceresc a acceptat să pășească pe pământ. Lucrul acesta a fost vestit prin gura unora dintre proroocii Domnului cu mult timp înainte. Profetul Isaia specifică că se va naște dintr-o fecioară. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu și-I va pune numele Emanuel.” (Isaia 7:14). Tot el a profețit că Isus va fi numit Domnul Păcii. „Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: "Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii." (capitolul 9:6). Profetul Mica ne precizează locul unde se va naște: "Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei." Mica 5:2. Cu scurt timp înainte de întrupare, îngerul Domnului i-a vorbit Mariei. „Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt;”, Luca 1:31-32. Când lucrul acesta s-a întâmplat, îngerii Domnului au venit la păstorii din câmpia Betleemului zicându-le: "Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.” (Luca 2:10-11). Tatăl a ales să ne salveze prin intrarea în trup de om a Fiului Său Isus Hristos. Nimeni nu are origini curate și neprihănite cum le-a avut El. Toți care ne naștem din părinți putem spune ca și David. „Iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama mea. (Psalmul 51:5). Depre Domnul Isus îngerul a declarat: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” (Luca 1:35). Spre deosebire de noi, El a fost sfânt de la naștere și a trăit fără păcat. "El n-a făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.” (1 Petru 2:22). Tatăl L-a pregătit special și înainte de jertfa supremă L-a desăvârșit prin suferință. (Evrei 2:10). Isaia în capitolul 53:10 zice: „Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință… Dar, după ce Își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile, și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui.”. Pasul făcut de El spre noi a fost hotărâtor în salvarea noastră. Altă cale nu există decât aceea prin care Dumnezeu S-a făcut om pentru ca noi oamenii să fim asemeni Lui. În 1 Ioan 3:2 se afirmă: „Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este.”

Pasul acesta măreț trebuie apreciat de noi toți ca fiind dragostea lui Dumnezeu pentru salvarea noastră. Crezând în Domnul Isus ca Fiu de Dumnezeu, suntem datori a-L urma În toate zilele noastre și apoi a-L mărturisi tuturor. Aceasta se poate face prin cântare, prin predicare, dar mai ales prin modul frumos de trăire între oameni. În felul acesta bucuria salvării o vom trăi mereu și o vom împărtăși altora așa cum spuneau Îngerii către păstori. "Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după care-L veți cunoaște: veți găsi un Prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle." Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: "Slavă Lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui." Luca 2:10-14.

 

 

 

 

 Pastor,

 Corneliu Bîrsan...

 

                        Pentru a citii mai multe articole din ciclul "Mesajul Păstorului " vă rugăm să faceți click pe săgeată