Mesajul Pãstorului...

 

 

LEGĂMÂNTUL CU DUMNEZEU ÎN APA BOTEZULUI...

Articol preluat din "Programa Bisericii" - Iunie, 2018

Potrivit cu DEX al limbii române, legământ înseamnă promisiune solemnă, angajament de a face ceva, jurământ, învoială, înțelegere, convenție. Atunci când Domnul ni S-a descoperit pentru prima dată, și noi primindu-L în inimă am exersat iertarea, eliberarea, și bucuria, ne-am angajat față de El că vrem să-L iubim, să-L urmăm, și să-L ascultăm în toate. În mod oficial, în ziua botezului am răspuns unor întrebări puse de slujitorii Domnului, și ne-am angajat solemn că-L vom sluji toată viața. Această promisiune înseamnă legământ și suntem obligați în a-l respecta. Cei care vin din bisericile tradiționale (Ordoxă sau Catolică), știu că ei eu fost botezați pe când erau copii la vârsta de aproximativ 2 luni. Ei se vor întreba în ei înșiși dacă nu greșesc în a se boteza încă odată. Tocmai de aceea, vrem să împărtășim câteva gânduri despre botezul în apă, implicit, legământul făcut cu Dumnezeu.

Nu vom greși niciodată când facem ceva ce are corespondent biblic. Acel ceva (în cazul nostru botezul în apă) trebuie să fie scris în Biblie și să fi fost practicat de către Domnul Isus sau Sfinții Apostoli. Când Ioan boteza în râul Iordan, Domnul Isus a venit la el pentru a fi botezat. „Dar Ioan căuta să-L oprească. "Eu", zicea el, "am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?" Drept răspuns, Isus i-a zis: "Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit." Atunci Ioan L-a lăsat.” Matei 3:14,15. Mai mult de atât, El a trimis pe ucenici să predice, să boteze și să facă ucenici. „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.” (Matei 28:19). Învățăm că botezul nu înseamnă doar scufundare în apă, ci el este „...mărturia unui cuget curat.” (1 Petru 3:21). Apostolul Pavel zice: „Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,” (Romani 10:9,10). Remarcăm că atunci când cineva a fost botezat în pruncie, nu a avut capacitatea de a crede și nici de a mărturisi cu gura lui, pe Hristos ca Domn. Prin urmare, nu a avut loc încheierea unui legământ. Domnul Isus nu a botezat pe copii când au fost aduși la El, ci doar i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, (Marcu 10:16). Oamenii trebuie să audă Evanghelia și crezând în ea, devin capabili în a face legământ cu Dumnezeu, mărturisindu-și astfel credința, și apoi botezându-se.

Un exemplu real ne este dat în cartea Faptele Apostolilor. „Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: "Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?" Filip a zis: "Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a raspuns: "Cred ca Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu." A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, și Filip a botezat pe famen. Fapte 8:35-38 Odată botezați, noi primim o poziție privilegiată. “Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Isus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos.” Galateni 3:26,27. Acum aparținem oficial Domnului și cel rău nu ne poate ataca așa cum ar dori el. Ba mai mult, apostolul Pavel ne spune: “Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.” Coloseni 3:3. Noi trebuie să rămânem în Dumnezeu pe tot parcursul vieții, așteptând venirea Domnului. Astfel mântuirea noastră va fi de nezdruncinat. Și acum, copilașilor, rămâneți în El, pentru ca, atunci când Se va arăta El, să avem îndrăzneală și, la venirea Lui, să nu rămânem de rușine și depărtați de El.”, 1 Ioan 2:28.

 

 

 

 

 Pastor,

 Corneliu Bîrsan...

 

                        Pentru a citii mai multe articole din ciclul "Mesajul Păstorului " vă rugăm să faceți click pe săgeată