Tel: +1 (519) 895-2633; e-mail: office@krpc.ca;

Ce credem

Mărturisirea de Credință...

Noi Credem...

 • Credem într-un singur Dumnezeu care există în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
 • Credem că Isus Hristos este singurul Fiu născut din Tatăl, zămislit de la Duhul Sfânt şi născut întrupat prin fecioara Maria.
 • Credem că Isus s-a răstignit, că a fost îngropat şi că a înviat din morţi, că S-a înălţat la ceruri şi astăzi stă la dreapta Tatălui ca Mijlocitor.
 • Credem în inspiraţia verbală a Bibliei, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
 • Credem că toți oamenii au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu şi că pocăinţa este porunca lui Dumnezeu pentru toţi, şi necesară pentru iertarea păcatelor.
 • Credem în botezul în apă prin cufundare, şi toţi cei ce se pocăiesc trebuie să fie botezaţi în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.
 • Credem că îndreptăţirea, regenerarea şi naşterea din nou sunt prin credinţa în sângele lui Isus Hristos, prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt.
 • Credem că sfinţenia este standardul de viaţă al lui Dumnezeu pentru poporul Său.
 • Credem în botezul cu Duhul Sfânt în urma curăţirii inimii.
 • Credem în manifestarea darurilor Duhului Sfânt din 1 Corinteni 12 şi azi.
 • Credem în vindecarea divină a bolnavilor, ca un efect binecuvântat al morţii lui Hristos pe cruce.
 • Credem în a doua venire a Domnului Isus; întâi pentru a-i învia pe cei neprihăniţi şi pentru a-i răpi la Sine în văzduh pe sfinţii aflaţi în viaţă; a doua oară pentru a domni pe pământ o mie de ani.
 • Credem în învierea trupească pentru judecată; în viaţa veşnică pentru cei neprihăniţi şi pedeapsa veşnică pentru cei nelegiuiți.


UA-153673372-1